sản phẩm dịch vụ

thông tin liên hệ
Đinh Xuân Cường
Giám Đốc - 0905 099 834

Sản phẩm thùng carton & giấy kraft

Thùng carton 3 lớp
Thùng carton 3 lớp
Thùng carton 3 lớp mặt vàng
Thùng carton 3 lớp mặt vàng
Thùng carton 5 lớp 2 mặt vàng
Thùng carton 5 lớp 2 mặt vàng
Thùng carton 5 lớp
Thùng carton 5 lớp
Thùng carton 7 lớp
Thùng carton 7 lớp
Thùng carton 7 lớp
Thùng carton 7 lớp
Thùng carton 7 lớp
Thùng carton 7 lớp
Giấy Kraft nâu
Giấy Kraft nâu
Giấy Kraft nâu
Giấy Kraft nâu
Giấy Kraft nâu
Giấy Kraft nâu
Giấy Kraft nâu
Giấy Kraft nâu
Giấy Kraft vàng
Giấy Kraft vàng
Giấy Kraft sóng
Giấy Kraft sóng
Giấy Kraft sóng
Giấy Kraft sóng
Giấy Kraft sóng
Giấy Kraft sóng